Inschrijven weer mogelijk!

Vanaf heden is het voor WO en HBO studenten, studerend in Amsterdam, weer mogelijk je via de website aan te melden voor een studio in Blue-Gray. Wel is er nog steeds een wachtlijst. Binnenkort zullen we een te verwachten wachttijd opgeven.

Update overlast bouwactiviteiten

Van projectbureau Amstel III, gemeente Amsterdam, hebben we de volgende informatie met betrekking tot de planning van de werkzaamheden gekregen:

Werkzaamheden die reeds zijn gestart en de duur hiervan:

Heiwerk voor blok A t/m week 31. We liggen hiermee op schema.
Koppensnellen vanaf nu (week 30) gedurende tien weken (circa week 40). Het koppensnellen houdt in dat we de palen na het heiwerk zo maken dat ze precies de goede hoogte hebben. De geluidsoverlast hiervan is aanzienlijk minder dan bij het heiwerk.
Graafwerk voor de fundering van Blok A vanaf nu (week 30) gedurende tien weken (circa week 40).
Poeren storten vanaf nu (week 30) gedurende tien weken (circa week 40). Poeren dienen als fundering en worden op de palen gestort. De geluidsoverlast hiervan is zeer minimaal.
Opbouw torenkraan in week 34 (de week van 20 augustus). Deze torenkraan gebruiken we voor het op de plek hijsen van alle onderdelen voor Blok A.
De bouwvakantie valt deze zomer in de weken 31, 32 en 33. Incidenteel kan het voorkomen dat er in deze weken toch nog gewerkt wordt.

Informatie over de sloopwerkzaamheden volgt.

Overlast door bouwactiviteiten

Op dit moment vinden er naast het gebouw van Blue-Gray  bouw- en sloopwerkzaamheden plaats. Het is helaas onvermijdelijk dat dit overlast veroorzaakt. Wij hebben de bouwer dringend verzocht meer informatie over de geplande werkzaamheden te verstrekken. We hebben gevraagd de data waarop veel overlast te verwachten is een week van tevoren door te geven. Bewoners hebben zo de mogelijkheid om bijvoorbeeld naar de bibliotheek of naar huis te gaan om zo de overlast te mijden.

Ook zijn we in actie om de overlast terug te brengen.

Zodra hier meer over bekend is, zullen we dat op deze plek vermelden. Wordt vervolgd….

Inschrijvingsstop

Gezien de vele aanmeldingen en de lange wachtlijst is er op dit moment een inschrijvingsstop. Wij verzoeken iedereen zich niet in te schrijven via e-mail. Gezien de grote belangstelling kan hier niet op worden gereageerd. Wij vragen om ieders begrip. Houd de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Inschrijfformulier

Binnenkort bestaat er de mogelijkheid via deze website in te schrijven. Er wordt hard gewerkt aan het maken van een inschrijfformulier.